Nusos d’una única xarxa

El dissabte 22 d’abril va tenir lloc la trobada de totes les comunitats locals (CCLL) d’Espanya en format presencial i online. Les comunitats locals de Catalunya ens vam reunir al Centre Mariápolis de Castell d’Aro. A través del zoom hi havia més de 100 punts de connexió de tota la subzona.

Començarem la trobada amb la meditació: “Pregar a Déu amb Chiara Lubich”, i al llarg del dia, es van posar en comú moltes experiències de vida de les CCLL, sobre el seu funcionament, activitats, etc. Es va veure com cada comunitat local té unes característiques diferents, unes amb un sentit més eclesial (col·laboracions amb les parròquies), d’altres més d’àmbit social, etc., però totes amb el denominador comú de cercar i anar a la trobada dels desafavorits, de tots, i crear la família universal.

El moment dedicat a reunir-nos per comunitat local, nosaltres vàrem dedicar uns moments per veure’ns per separat les comunitats de Girona, Calella i Barcelona, i després, posar en comú tots plegats el que havíem reflexionat. Vam conèixer els coordinadors de la comunitat local de Calella, la Rosa i el Toni, que hi participaven per primera vegada i ens van manifestar la seva alegria d’estar amb tots nosaltres. Des de la CCLL de Girona recordarem la nostra estimada M. Carmen Dorca, que ens ha deixat fa uns dies, i que de ben segur ara ens ajuda a caminar.

 

A les reunions per grups es van comentar algunes iniciatives i donar suggeriments. Va quedar en relleu que hem de posar en comú, sempre, les necessitats i iniciatives que vegem en el nostre àmbit, perquè els altres les coneguin i les afrontem junts, sempre que tinguem prou forces. La comunitat local és un espai per compartir i arribar als més necessitats de la societat.

   

Després d’un molt bon dinar amb paella inclosa, continuarem la reunió connectats amb la resta de CCLL amb la presentació de les noves generacions i la seva participació a les comunitats locals, les intervencions de Dori i de Juan sobre “Document final de l’Assemblea General de l’Obra 2021. En quin punt estem?” i  “Moviment dels Focolars, espai segur per a la protecció de la persona”. Finalment, Nieves Tapia, directora del Centre Llatinoamericà d’Aprenentatge i Servei Solidarides, des d’argentina ens va parlar sobre “Sortir a la recerca del rostre de Jesús Abandonat”. Va aclarir molts dubtes, que de vegades tenim sobre el funcionament, la missió i el sentit de les comunitats locals, i ens va obrir una gran llum per arribar al nostre Jesús Abandonat més proper.

Acabem aquest dia de fraternitat i de compartir experiències amb la idea,  si és possible, de fer una trobada de totes les comunitats locals de Catalunya abans de l’estiu.

A la web-xarxa dels Focolars, els membres podreu trobar, a la secció documents, els diversos vídeos de la trobada.